Morgonsamling i skolan

Motion 2019/20:1059 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa morgonsamling i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Finland har skolorna morgonsamling, vilket ger en sammanhållning och gemenskap över klassgränserna. Eleverna får någonting att se fram emot på morgonen, vilket blir en bra start för att komma igång inför dagens utmaningar.

Det är ingen hemlighet att de finska skolresultaten har rusat ifrån de svenska. En av anledningarna till resultaten är att eleverna respekterar lärarna på ett helt annat sätt. Såväl lärare som elever är överens om att morgonsamlingen bidrar till en större gemen­skap och ett lugnare klimat. Respekten för varandra och i synnerhet för skolpersonalen är tydlig.

Morgonsamlingen skulle med fördel kunna ha olika teman, alltifrån allmän inform­ation till trivselaktiviteter, sällskapsspel, sång och musik.

Regeringen föreslås se över möjligheten att införa morgonsamling i den svenska skolan, som ett led i en tryggare och bättre skola för ökad trivsel och respekt för varandra, vilket också skulle höja studieresultaten.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)