Ordning och reda i klassen utan mobil

Motion 2019/20:1057 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skrivningen i skollagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett led i att skapa bättre ordning och reda i klassrummen med bättre koncentra­tionsmöjligheter för eleverna, måste också förutsättningar skapas. Genom att inte tillåta mobiltelefoner i klassrummen förbättras arbetsmiljön avsevärt, både för de elever som brukar och missbrukar mobiltelefoner och för de elever som har svårt att koncentrera sig på grund av andra elevers prat, sms och ständiga aktivitet med sina mobiler.

Att detta orosmoment så länge kunnat tolereras på många skolor är en av flera viktiga förklaringar till den stökiga situation som under många år upplevts och upplevs av både lärare och elever på dagens skolor. Men med ett tydligt regelverk om mobilfria klassrum ges en konkret signal till elever och föräldrar som de har att rätta sig efter.

I många år har denna problematik diskuterats utan att komma till konkreta åtgärder. Lärare har några år kunnat omhänderta elevers mobiler när ordningen i klassrummet har störts, men att använda den ljudlöst och spela eller sms:a har inte ansetts som störande av ordning och därför har mobilerna fått följa med in i klassrummen. Tyvärr missbrukas detta vilket resulterar i att det blir mer eller mindre omöjligt att stävja situationen för allas bästa.


Därför är det nödvändigt att skärpa skrivningen i skollagen, för att skolledningen skall ges rätt att stoppa elever från att ta med sig mobilerna in på lektionen. Studier och bättre möjlighet till koncentration borgar för bättre studieresultat, både för mobilbru­karna och för de som störs av mobilbrukandet. Detta bör ges regeringen till känna.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)