Barnkompetens i rättsväsendet

Motion 2019/20:1051 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av barnkompetens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land som har kommit långt vad gäller inte minst ambitionerna och målsättningarna i FN:s barnkonvention. Trots detta har tyvärr många barn även i vårt land en mycket otillfredsställande tillvaro. 1av5 barn i Sverige utsätts för någon form av övergrepp innan de har fyllt 18 år. Dessa övergrepp sker företrädesvis i hemmet och av barnets egna föräldrar eller annan närstående person. Anmälningar som görs går mycket sällan till domstol, och av de som trots allt går dit är det ännu färre som får någon fällande dom. Detta uppfattas av vissa som att samhället blundar för dessa barn och deras många gånger traumatiska upplevelser. Det handlar om både fysiskt och psykiskt våld och inte sällan blandat med sexuella övergrepp. För att garantera rättssäkerhet och att barns välmående får stå i centrum krävs hög kompetens bland de yrkesgrupper som hanterar övergrepp mot barn, inte minst inom rättsväsendet.

Tomas Kronståhl (S)

Björn Petersson (S)

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)