Sälj av mer av Sveaskogs skogar

Motion 2019/20:1019 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveaskog äger ca 3miljoner hektar, eller nästan 14%, av landets skogsmark.

Om hela landet ska leva så måste det finnas förutsättningar för att människor och företag på landsbygden kan bedriva företag och skapa jobb.

Att Sveaskog äger nästan 14% av landets skogsmark och inte säljer av mark till grannfastigheter och skogsägare i området hämmar utvecklingen. Det gör att många skogsägare inte kan expandera vilket kan vara nödvändigt för att skapa rationella brukningsenheter och ett effektivt skogsbruk med tillräckligt stora skogar för att just kunna leva på skogen.

Det hämmar utvecklingen och skapar inga mervärden för Sverige. Skogen skulle skötas minst lika bra i privatägo där lokala skogsägare kan utveckla sina skogar och skapa lönsamhet och tillväxt. Att Sveaskog ska äga marker som istället lokalbefolkningen kunde bruka och sköta hämmar utvecklingen på landsbygden. Därför behöver regeringen se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)