Ta bort eller minska reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2019/20:1018 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att ta bort eller minska kapitalvinstbeskattningen vid bostadsflytt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av anledningarna till att det saknas billigare bostäder för ungdomar, studenter och småbarnsföräldrar är att de som i dag bor i äldre lägenheter och äldre bostäder med lägre hyra ofta inte har råd att byta bostad på grund av våra skatteregler. Ofta handlar det om äldre människor med ganska låga inkomster som inser att försäljning av ett hus och flytt till en mindre men bättre anpassad lägenhet skulle ge en högre bostadskostnad. Då blir inte försäljningen av, rörligheten på bostadsmarknaden hindras och både unga och äldre blir kvar i bostäder som egentligen inte passar dem.

Därför behöver regeringen omgående utreda och se över flyttskatterna så att de som vill köpa sig en ny bostad också kan klara av det ekonomiskt utan att betala en massa skatter som omöjliggör detta. Regeringen har meddelat att den avser att slopa taket för uppskov med reavinstskatten under en fyraårsperiod. Det är ett första steg i rätt riktning. Men för att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör reavinstskatten minskas eller avskaffas permanent. Istället för att man subventionerar nybyggnation borde skatterna sänkas så att de som vill ha råd att flytta också har ekonomisk möjlighet att göra det. Då får vi en bättre och mer fungerande bostadsmarknad där ungdomar, studenter m.fl. får tag i de äldre bostäderna som oftast har billigare avgifter, kostnader och hyror.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)