Översyn av ränteavdraget på bostäder

Motion 2019/20:1017 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att successivt ta bort ränteavdragen på bostäder och i stället minska andra skatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte rimligt att man använder skattepengar till ränteavdrag till bostäder då det är en av anledningarna till att bostadspriserna ökar och dessutom hjälper till att blåsa upp bostadsbubblan. Att subventionera bostäderna, i huvudsak dessutom oftast i storstäder­na, med över 30 miljarder per år är helt orimligt. Därför bör man nu successivt börja en avtrappning av ränteavdragen för att helt avveckla dem på 15–30 års sikt och istället minska andra skatter. Regeringen bör överväga att omgående tillsätta en utredning som ser över hur ränteavdragen kan avvecklas över tid.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)