Möjlighet att öka nydikningen i skogen

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för ökad dikning i skogen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. En ökad tillväxt hjälper till att binda mer CO2 och gör att vi har mer trä till klimatsmart byggmaterial. En ökad skogsproduktion behövs också för att klara klimatomställningen och få fram mer biobränsle.

Att lagar och regler i Sverige ska hindra skogsägare från att öka sin skogsproduktion genom att dika mer av sina marker är en kraftfull inskränkning i äganderätten.

Dessutom är skogen ofta mer tålig mot stormar om markerna är väldikade.

Därför behöver regeringen se över möjligheterna till en ökad dikning av landets skogar och därmed ge skogsägaren möjlighet till en ökad skogsproduktion vilket också är bra för klimatet.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)