Gör körkort till nationella id-kort

Motion 2018/19:988 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att godkänna körkort som nationella id-kort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nationella id-kort erbjuder ett alternativ till pass som internationell identifikationshandling vid exempelvis resor utomlands. Idag kvalificeras inte svenska körkort som nationella id-kort, varvid svenska resenärer tvingas att antingen skaffa ett separat id-kort eller ständigt vara redo att ta med sitt pass.

För att underlätta resande bör körkorten göras om för att i framtiden även kunna fungera som nationella id-kort.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra körkort godkända som nationella id-kort.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)