Skärpta åtgärder och straff för brott mot äldre

Motion 2018/19:969 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av insatser från samhället och en översyn av straffen för brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många äldre tvekar att gå ut på grund av rädsla för brott. Liksom att många upplever rädslan att bli uppringd eller kontaktad på nätet och bli lurad ekonomiskt. De äldre är en särskilt sårbar grupp där både den psykiska som fysiska sårbarheten ökar. Känslan av otrygghet ökar med stigande ålder.

Numera är det också vanligare med kriminella ligor eller individer som specialiserar sig på äldre. Man lurar sig in i äldres hem och stjäl kontanter och värdesaker eller att man ringer och lurar till sig koder och annat för att komma åt kontot. Direkta rån och stölder utomhus har också ökat, exempelvis så rycker man av halssmycken eller handväskan och springer.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, är det äldre över 75 år som är rädda att utsättas för brott och känner sig mer otrygga än andra i Nationella Trygghetsundersökningen. Under 2016 ökade brotten mot äldre med över 42procent. Man påpekar att äldre är en särskilt sårbar grupp för vissa typer av bedrägerier, såsom faktura- eller kortbedrägerier. Alla dessa brott skapar otrygghet och är oacceptabelt.

Även äldre ska känna sig trygga att gå ut och vara trygga i sitt hem. Kommunerna har också ett ansvar för att förbättra tryggheten för äldre, förebygga och hantera äldres sårbarhet i det dagliga livet.

Det är därför angeläget att

      brott mot äldre utreds effektivt i hela landet

      rättsväsendet följer upp straffskärpningsgrunderna i brottsbalken

      brott mot äldre förebyggs med bättre information

      ge bättre stöd till äldre brottsoffer

      en särskild trygghetsundersökning för äldre görs.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)