Lagstiftning i samband med målvakter

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen när det gäller s.k. målvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2014 infördes en ny lag för att komma åt problemet med att tungt skuldsatta personer sätts upp som ägare av bilar, så kallade målvakter. Syftet med sådana målvakter är att undvika att behöva betala avgifter och skatter som har med bilägande att göra. Den nya lagen innebär att om man påträffar en felparkerad bil, där den registrerade ägaren har felparkeringsskulder för mer än 5000 kronor, så kan bilen transporteras bort av kommunen utan kronofogdens inblandning.

Rapporter visar dock att problemen kvarstår och många kryphål finns. Den nya lagen var ett lovvärt försök att komma åt problemet men den fungerar inte som den var tänkt.

Enligt Finansdepartementet består de fordonsrelaterade skulderna av bland annat felparkeringsavgifter, fordonsskatter, trängselskatter och infrastrukturavgifter. Vid årsskiftet 2017/18 hade 100129 personer och organisationer sammanlagt nästan två miljarder kronor i fordonsskulder hos Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten gör bedömningen att den nya lagstiftningen rörande fordonsrelaterade skulder har haft en preventiv effekt men att det samtidigt är svårt att hitta fordonen för att kunna ta dem i beslag. Kopplingen mellan hur mycket det kostar att göra jobbet och samhällsnyttan är också ett bekymmer. Många av bilarna är gamla och inte värda så mycket. Nya åtgärder och idéer måste alltså till för att komma åt detta problem.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare