Skattskrivning

Motion 2018/19:940 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda ifall det skulle vara möjligt att vara skriven en del av året på annan ort och därmed skattskyldig för det aktuella antalet månader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omfattande delar av den service vi beskriver som det svenska välfärdssamhället utförs av eller bekostas med skattemedel från landets primärkommuner samt landstingen/regionerna.

I takt med ökad rörlighet är det inte ovanligt att människor genom arbete eller fritid under del av året kan befinna sig längre eller kortare tid från sin bostad och den adress man är skriven på. Ändå kan det finnas en stark vilja att bidra till en kommun eller ett samhälle där man tillbringar en hel del tid och där servicen nyttjas. Bibliotek, kultur och räddningstjänst kan vara sådant man uppskattar i sin fritidskommun och som den enskilde gärna vill bidra till. Ifråga om det kommunala utjämningssystemet finns kritik från kommuner båda vilka tvångsmässigt måste bidra som för de mottagande och för den enskilde är det ett helt otillräckligt argument.

Ett sätt att lösa det faktum att en hel del människor bor och nyttjar service någon annanstans än i hemkommunen skulle vara att utreda en helt ny möjlighet att kunna vara skriven del av året på annan ort och därmed skattskyldig för den eller det aktuella antalet månaderna och under den tiden befrias från den ordinarie utdebiteringen i kommun samt landsting/region där man stadigvarande lever.

I dag finns det ett antal kommuner, många belägna i Skåne och på västkusten, som axlar ett stort ansvar genom att ta emot ett stort antal fritidsgäster och sommarbesökare.


Det kan handla om en fördubbling eller mer än så av den egna kommunens befolkning under några intensiva veckor. Det här skulle öppna en möjlighet både för kommuner att kunna få verksamhet finansierad och för den enskilde att kunna få bidra.

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)