Lika tillgång till konsumentvägledning

Motion 2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kommunal konsumentvägledning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter både inför och efter köp av varor och tjänster. Konsumenter som inte är överens med företaget i samband med ett köp kan få konsumentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledningen arbetar både med enskild rådgivning och förebyggande arbete.

Din möjlighet att få vägledning och stöd i konsumentfrågor är beroende på vilken kommun du bor i. Allt färre kommuner i Sverige erbjuder konsumentvägledning till sina medborgare samtidigt minskar resurserna som kommunerna lägger på vägledning. Detta trots att det enligt den årliga konsumentrapporten finns en hel del problemområden, där konsumenter blir lurade eller missnöjda med sina köp. Konsumentverket uppger att kostnaden för konsumentskadan på grund av misslyckade köp av varor och tjänster uppgår till cirka 50 miljarder kronor per år. Vi möts ständigt av reklam i vår vardag och det blir allt svårare att fatta välgrundade beslut som konsument. När konsument­vägledning behövs som mest minskar tillgången till just sådan runt om i landet. Bara mellan 2017 och 2018 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med fjorton stycken enligt konsumentverkets rapport 2018:10 Läget i landet – KVL 2018, En lägesbeskrivning av kommunernas konsumentvägledning. Det finns en negativ trend i fråga om konsumenters tillgång till vägledning men också i fråga om hur mycket kommunerna väljer att satsa på denna viktiga verksamhet. Det finns ett behov av att stärka den kommunala konsumentvägledningen och medborgarnas tillgång till den.

Idag är budget och skuldrådgivning (BUS) lagstadgad verksamhet för kommunerna. Att få hjälp när problemet uppstått är därmed något kommunen kan hjälpa till med, men inte att förebygga eller förhindra att en medborgare hamnar i skuld från början genom konsumentvägledning. I liket med BUS så bör konsumentvägledning bli en lagstadgad verksamhet för kommunerna. Regeringen bör därför överväga att göra konsumentvägledningen obligatorisk för kommunerna.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)