Äldreombudsman

Motion 2018/19:833 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en äldreombudsman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över 2 miljoner av Sveriges befolkning är över 65 år. Gruppen äldre växer i Sverige och i omvärlden. Det gör att äldrefrågorna bör få en mer framskjuten plats i reformagendan. Inom EU lyfts att de äldre ska ha rätt att leva ett värdigt och oberoende liv samt att kunna delta i det sociala och kulturella livet. Det måste planeras för att det blir allt fler äldre och kostnaderna ökar. Att tryggheten för de äldre och deras anhöriga blir bättre.

Jobben inom äldreomsorgen behöver bli mer attraktiva och det behöver forskas mer vad gäller äldres situation.

En äldreombudsman ska bevaka efterlevnaden av FN- och EU-deklarationerna samt den svenska lagstiftningen vad gäller äldre. Det behöver tas ett helhetsgrepp kring äldrefrågorna och det behöver inte nödvändigtvis kopplas till sjukdom eller äldreomsorg vilket det till stor del görs idag.

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)