Hästnäringen är viktig för Sverige

Motion 2018/19:791 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för hästnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En halv miljon personer rider regelbundet och hela 28000 heltidsjobb finns inom hästnäringen i Sverige. Här skapas kunskapsutveckling, vänskapsband och ledare. Som en av landets mest populära sporter så sprids sysselsättning och tillväxt till resten av samhället. Hästnäringen behöver bland annat transporter, hovslagare, veterinärer, stall och grimmor. Något som innebär jobb och välfärd för fler helt enkelt.

Utvecklingsmöjligheterna för hästnäringen är dock starkt beroende av goda förutsättningar för företagare i allmänhet. Det krävs minskat regelkrångel och skattenivåer som ger incitament att våga fortsätta in i framtiden. För att fler ska komma in i arbete och bort från utanförskap behövs företagens vilja att anställa. Landets entreprenörer behöver rätt sadlar att sitta på, speciellt de inom hästnäringen. Inte ens en D-ponny till företagare kan ta sig an de högsta hindren om de är för höga.

Sidoinkomster för hästföretagen ifrågasätts, trots att de i uppstartsfasen är vanliga för att säkra verksamhetens fortsatta överlevnad. Detsamma gäller för återkommande förluster, något som är vanligt inom avelsverksamhet innan den ger avkastning. Ett exempel är ett företag i Uppsala som bedriver kenneluppfödning samt hunddagis i Uppsala. De började avla hästar och fick besked av Skatteverket att affärsmässigheten i verksamheten underkändes. Hästavel är en hobbyverksamhet, slog Skattemyndigheten fast, och därmed upptaxeras företaget med hundratusentals kronor. Detta trots att verksamheten är ytterst professionell och snabbt har gått med vinst.


Om fler ska våga ta sig an den utmaning som entreprenörslivet innebär måste regler givetvis följas men krånglet stoppas. Därför krävs en rejäl översyn av regelkrånglet inom hästnäringen.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)