Registerkontroll

Motion 2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det gäller anställning inom en rad områden, grundskola, barnomsorg och LSS- eller HVB-verksamhet med barn finns enligt lag skyldighet att begära att den nyanställde ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Med tiden har det har blivit mycket vanligt, inom vissa branscher och sektorer närmast legio, att arbetsgivare kräver utdrag ut brottsregistret när man söker arbete.

Eftersom arbetsgivare inte har rätt att själva begära registerutdrag från myndigheterna kringgås detta genom att den arbetssökande uppmanas att själv begära ut ett utdrag och överlämna det till arbetsgivaren. Den arbetssökande har i realiteten inget alternativ till att göra det arbetsgivaren kräver. Var fjärde kommun, till exempel, kräver utdrag ur belastningsregistret, även för jobb där de inte är skyldiga att göra det.

För drygt sex år sedan kom en utredning om integritetsskydd i arbetslivet. I den föreslogs ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag begära utdrag ur belastningsregistret av en arbetstagare. Syftet var att förhindra att den enskildes rätt att ta del av uppgifter om sig själv i registret utnyttjas på ett sätt som varken är avsett eller önskvärt. Trots detta vidtogs inga konkreta åtgärder för att stävja ett uppenbart missbruk.

En förnyad utredning 2014 har presenterat ett förslag om en ny lag om registerkontroll i arbetslivet. Sveriges Kommuner och Landsting förespråkar också en restriktiv linje när det gäller att begära utdrag ur belastningsregistret när lagen inte kräver det.


Det är därför ytterst angeläget att begränsa alla arbetsgivares möjlighet att begära utdrag ur brottsregistret vid andra tillfällen än när lagen kräver detta.

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)