Allmän visstid

Motion 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Visstidsanställningar är olika former av tidsbegränsade anställningar, exempelvis provanställning, vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning. Men möjligheterna att göra undantag är stora. Vid allmän visstidsanställning behöver arbetsgivaren inte ens ange något skäl för att tidsbegränsa anställningen.

En tidsbegränsad anställning kan vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, exempelvis via en provanställning eller ett föräldraledighetsvikariat.

Men att under lång tid vara visstidsanställd är som regel mycket negativt för den enskilde. Stress, otrygghet, osäker ekonomi och svårigheter att få lån och bostad är exempel på negativa effekter som är förknippade med osäkra anställningar.

Regeringen behöver följa upp arbetet för att motverka staplande av visstidsanställningar för att bekämpa arbetsgivarnas missbruk av systemet och ge arbetstagarna ökad anställningstrygghet. Därtill kommer att den allmänna visstidsanställningen ska bort.

Hillevi Larsson (S)

Aylin Fazelian (S)

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)