Hyvling av arbetstid

Motion 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar verkan skära ner arbetstagarnas arbetstimmar vilket också innebär lägre lön. Även heltidsanställda riskerar i och med domen att förlora arbetstimmar.

Lagen om anställningsskydd (LAS) kan därmed sättas ur spel. Även om anställningen som sådan finns kvar så innebär hyvling av timmarna att det blir svårt eller omöjligt att försörja sig på sin lön.

Genom att hänvisa till att det rör sig om omplaceringar kan arbetsgivarna minska arbetstagarnas arbetstid och därmed också sänka deras löner.

Det kan vara svårt nog för en heltidsanställd som förlorar timmar att klara sig ekonomiskt. För en deltidsanställd som förlorar timmar kan det innebära ekonomisk ruin.

Hyvlingen av arbetstid har hittills mest förekommit i servicebranschen, men det sprider sig till övriga arbetsmarknaden.

Regeringen bör överväga en översyn av lagstiftningen för att hindra att LAS kringgås genom hyvling av arbetstimmar.

Hillevi Larsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Aylin Fazelian (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)