Uppmärksamma studiestödet 100 år

Motion 2018/19:729 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att under 2019 på lämpligt vis uppmärksamma 100-årsjubileet för det första utbetalda studiestödet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det första studiestödet betalades ut 1919 av det som senare skulle komma att bli CSN, idag Centrala studiestödsnämnden. Det var ett räntefritt lån för underlättande av studiemöjligheter för begåvade men fattiga lärjungar vid offentliga läroanstalter.

Den första låntagaren var Hjalmar Oskar Ahlberg, född 1897 i Stenbrohult i Småland. Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1500 kronor per läsår och lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.

Sverige har sedan långt tillbaka varit världsledande vad gäller den enskildes möjlighet att erhålla en utbildning. Det är inte bara kostnadsfritt att studera i Sverige, man kan även erhålla bidrag och förmånliga lån för att genomföra sina studier.

2019 är det 100 år sedan Sverige beviljade det första studiestödet vilket är något som bör uppmärksammas av regeringen och högtidlighållas på lämpligt vis.

Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)