Hemförsäkring för allmännyttan

Motion 2018/19:713 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under de bränder som skedde i bostadshus på Järvafältet i vintras så visade det sig att många av de boende saknade hemförsäkring. Det blir ett dubbelt slag mot den som hade en lägenhet som brann. Först brann den upp och därefter visade det sig att en inte var försäkrad och många saker i hemmet kunde aldrig ersättas vare sig fysiskt eller ekonomiskt. Ett boende i allmännyttan, det vi äger gemensamt, ska vara den bästa boendeformen. Därför vore det bra om det kunde prövas om huruvida den som bor i allmännyttan också kan via detta få hemförsäkring som en del av boendet.

En hemförsäkring skulle lagenligt kunna likna trafikförsäkringen till dess karaktär.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)