Främja vaccination mot TBE

Motion 2018/19:707 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för staten att ge stöd till vaccinering mot TBE och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Under 2017 anmäldes totalt 391 TBE-fall i Sverige, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan.

De flesta hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–69 år, men spridningen var stor, från 1till 95 år.

Förutom att det anmäldes ovanligt många fall under 2017 har TBE-incidensen visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är oklart. Troligt är att vädret, som under sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer, hade en inverkan.

Sjukdomen TBE är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som vistas i TBE-områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl.

Regeringen bör utreda om det finns möjlighet att ge ekonomiskt stöd så att fler kan vaccinera sig mot TBE.

Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)