Vapenlicens och digital teknik

Motion 2018/19:686 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I dag när man fått en vapenlicens beviljad så skall denna uppvisas vid kontroller och inköp av ammunition. Det finns starka önskemål i civilsamhället att underlätta och använda dagens teknik när det gäller elektronisk licens som kan bekräftas med mobilt bank-id.

Undertecknad föreslår att man utreder frågan hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen!

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)