Sänk kravet på aktiekapital

Motion 2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka kravet på aktiekapital till 25000 kronor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver entreprenörer och företag som vågar satsa på sina idéer, som kreativt bidrar till samhällsbygget och därmed stärker välfärden på sikt. Det är därför ett problem att Sverige har betydligt lägre nyföretagande än andra länder och att vi har alltför stora hinder för att entreprenörer ska välja att starta nya företag i Sverige.

Sedan den 1 april 2010 är kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänkt från 100 000 kr till 50 000 kr. Hos Bolagsverket har (i genomsnitt) 2 594 nya aktiebolag registrerats per månad sedan förändringen, vilket kan jämföras med 1 676 nya aktiebolag per månad under samma period år 2009 – en ökning med 54,7 %. Sänkningen av kravet på eget aktiekapital är ett resultat av den utredning som genomfördes med uppdraget att finna förenklingsmöjligheter i aktiebolagslagen.

Dagens krav på att det måste finnas eget bundet kapital i aktiebolaget motiveras bland annat med att det utgör ett borgenärskydd. Det har flera gånger gjorts invänd­ningar på att ett sänkt krav på aktiekapital skulle locka till sig oseriösa aktörer. Det har även hävdats att bolagsformen bidrar till säkerhet och trygghet till fordringsägare, i jämförelse med andra typer av bolagsformer som, inte kräver någon form av insatskapital.

En rimlig utgångspunkt är dock att oseriöst företagande och brottslighet inte bäst bekämpas med höga trösklar till företagande utan genom andra åtgärder.

Dessutom måste det anses vara prioriterat att säkerställa att det är lika enkelt att starta företag i Sverige som i många andra länder.  

För att få fler människor att våga pröva sina vingar och bli företagare måste vi minska riskerna för att personer blir personligt betalningsansvariga. En god näringspolitik bygger i grunden på att trösklarna för att starta och driva företag sänks. Därför är en sänkning av aktiekapitalskravet till 25 000 kronor ett viktigt steg för att fler ska ta steget och starta företag Sverige.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)