Kunskapsstudie angående brott

Motion 2018/19:656 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Brå ska få i uppdrag att genomföra en studie om hur den registrerade brottsligheten ser ut fördelat på personer födda i Sverige och i utlandet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

År 2005 gjorde Brå (Brottsförebyggande rådet) en studie för att inhämta kunskap om huruvida utrikes födda och svenskar skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten. Det är den senaste studien på området och före densamma gjordes en studie år 1996. Det är därför hög tid att följa utvecklingen och genomföra en ny studie.

Då Brås studie skulle genomföras förra gången fanns det kritiker som menade att detta var ett olyckligt beslut och att det skulle förorsaka diverse problem. Brås resonemang då gick dock ut på att det var viktigare att inhämta kunskap och få en korrekt bild av verkligheten. Den uppfattningen delar undertecknad. Risken finns annars att det skapas myter om hur förhållandet egentligen ser ut. Myter som riskerar att befästas. En adekvat jämförelse är uppföljningar som görs på utbildningsområdet. Uppföljningar som ger verktyg för att anpassa lärarnas metoder för att förbättra alla elevers kunskapsinhämtning.

Att genomföra en studie med ovan syfte ger också samhället helt andra möjligheter att vidta åtgärder och att vidta rätt åtgärder, i händelse av att studien pekar på olika problemområden såsom uppväxtmiljö. Det är inte minst viktigt då det gäller den stora grupp människor som har kommit till vårt land de senaste åren och hur dessa ska få en så god etablering och integrering i vårt land som möjligt.

Det är också ett faktum att om den registrerade brottsligheten visar sig vara högre bland en speciell grupp av personer så försvinner inte problemen bara för att man låter bli att tala öppet om det. Vi behöver mer av faktabaserade uppgifter och beslut i dessa frågor.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att Brå ska få i uppdrag att genomföra en studie baserad på den registrerade brottsligheten bland personer födda i Sverige och utlandet. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)