Krafttag mot fordonsmålvakter

Motion 2018/19:590 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen gällande att utnyttja fordonsmålvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Så kallade fordonsmålvakter är personer som registreras som ägare till fordon trots att de egentligen inte är den verkliga ägaren. Fordonsmålvakten betalar inte nödvändiga skatter och avgifter och den egentliga ägaren undkommer således betalningsansvar. Egentligen finns det inte några uppgifter om hur många som agerar fordonsmålvakter i landet. Det beror på att det inte finns någon klar definition av vad begreppet innebär. Men Transportstyrelsens senaste undersökning visar att det finns över 150 stycken personer som uppfyller ställda kriterier. Dessa personer är skyldiga stora miljonbelopp till staten. Enligt statistik från Kronofogden var det sammanlagda skuldbeloppet för de fordonsrelaterade skulderna över 1,9 miljarder kronor i slutet av 2016. Alliansregeringen genomförde 2014 en lagändring för att försöka komma åt problemet med fordons­målvakter. Det har konstaterats att det blivit svårare och mindre lönsamt att utnyttja fordonsmålvakter, men tyvärr kvarstår problem. Därför krävs ytterligare förändringar i lagstiftningen för att vända situationen. Med anledning av detta beslutade riksdagen under våren 2017 att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Trots frågans angelägenhet har regeringen ännu inte agerat i frågan. Detta är djupt bekymmersamt.

Samhällets förtroende försvagas när vissa inte gör rätt för sig och dessutom kommer undan med det. Kronofogden har idag rätt att beslagta bilarna, men detta är lättare sagt än gjort. I många fall saknar dessutom fordonen ett värde som överstiger Kronofogdens kostnader för att utmäta och sälja dem.

Mot denna bakgrund bör regeringen skyndsamt se över lagstiftningen och ta krafttag mot fordonsmålvakter.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)