Beslagta tobak från minderårig

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak om den innehas av en minderårig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots ökad kunskap om tobakens skadeverkningar börjar varje år många barn och unga att röka. Det finns ett tydligt samband mellan cigarrettrökning och tyngre droger och ska vi komma åt narkotikamissbruk måste vi börja med tobaken.

Enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror röker 11,5 procent av alla unga mellan 16 och 24 år dagligen, 10 procent av männen och 13 procent av kvinnorna.

Det finns tydliga åldersgränser för att köpa alkohol eller tobak. Den som är under 20år får inte handla på Systembolaget och det är förbjudet att sälja cigaretter till någon som är under 18 år.

När det gäller alkohol är det också förbjudet att langa och ser polisen ungdomar som dricker alkohol kan de ta flaskorna, hälla ut innehållet och ringa föräldrarna. Men ser polisen unga som röker kan de inte ingripa.

Ytterligare ett problem är att lärare och polis står handfallna när elever röker utanför skolorna. Det är förbjudet att röka på skolgårdarna, men ungdomarna behöver bara gå några extra meter så kan de röka i lugn och ro.

Därför så behövs en förändring i tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak när man ser en minderårig använda tobak.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)