Informera skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten

Motion 2018/19:495 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Forum för levande historia i uppdrag att informera om islamismens brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många svenska invandrargrupper som iranier, kurder, afghaner och sekulära araber har fått skydd i Sverige efter flykt från islamistister och sharialagar som tärt och förstört de flesta länder i Mellanöstern.

Dessa nya svenskar kunde inte i sin vildaste fantasi drömma om att de här i sina bostadsområden i Sverige återigen skulle mötas av samma islamistiska mördarideologi. Islamismen har på senare år vunnit inflytande i våra svenska förorter. Förortsbor vittnar om att deras liv begränsas av religiösa moralpoliser. Kvinnor som bär ansiktstäckande slöja har blivit en vanligare syn. Alltför många muslimska svenska ungdomar radikaliseras. Göteborgs förorter har skickat flest stridande till terrororganisationen IS per capita av alla städer i Europa. Stockholm har upplevt två islamistiska terrordåd.

Den här slappheten är oacceptabel. Vi har tre våldsbejakande grupper i Sverige – högerextrema, vänsterextrema och islamister. Vi måste börja tala klarspråk om islamismens hot mot vår demokrati. 2000 av 3000 våldsbejakande extremister i Sverige är islamister. Säkerhetspolisen anser att islamisterna är farligare än nazister eftersom de är många fler till antalet. Islamisterna är också bättre organiserade och mer accepterade av det svenska samhället och har starkare krafter som stöttar dem i omvärlden.

På samma sätt som Forum för levande historia idag informerar svenskar och svenska skolungdomar om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten behövs det också upplysas om islamismens brott. Det skulle innebära ett tydligt ställningstagande från samhällets sida att slapphet mot denna mördarideologi är oacceptabel, ge lärare stöd att ta diskussionen i klassrummen och ge bättre förutsättningar att skydda svenska muslimska ungdomar från att falla för förrädisk propaganda.

När runt 200 nazister demonstrerade i Göteborg så gick stora delar av Göteborgs civilsamhälle man ur huse för att visa sin avsky. Men ifråga om islamismen är man oftast tysta. Civilsamhället behöver vakna upp och komma till insikt om islamismens hot.

Många svenskar med bakgrund i Mellanöstern har i åratal varnat för hoten från islamister men har då nonchalerats eller misstänkliggjorts av det svenska samhället. För att värna vår demokrati och öppenhet behöver vi börja lyssna på dem som in på skinnet upplevt vad islamismen gör med samhällen.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)