Nordiska personnummer

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nordiska personnummer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra svenska personnummer börjar ta slut. Inom en överskådlig framtid kommer systemet behöva göras om på ett eller annat sätt. I samband med detta behöver en rad frågor övervägas, såsom huruvida och hur juridiskt kön ska markeras i personnumret och hur många juridiska kön som ska finnas. Det vore samtidigt klokt att använda reformen för att riva ytterligare gränshinder mellan de nordiska länderna, genom att införa ett gemensamt system för personnummer.

Den som kommer till Sverige från ett annat nordiskt land får ett svenskt personnummer först i samband med folkbokföring. Normalt sker detta när en person förväntas bo i Sverige under minst ett års tid. Den administrativa processen för att folkbokföra sig i Sverige kräver ett personligt besök hos Skatteverket med hela familjen, och medhavda handlingar på civilstånd, födelsehandling för barn och id-kort. Genom att systemet med personnummer från början är gemensamt skulle administration och hinder för enskilda kunna undanröjas. Samtidigt skulle vardagen underlättas betydligt också för de nordiska medborgare som verkar i Sverige utan att vara folkbokförda i landet.

Frågan om nordiska personnummer har under året diskuterats i Nordiska rådet. Idén har hittills stöd hos mittengruppen, där Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår. Samtidigt finns ett brett stöd för fördjupat nordiskt samarbete och för rivande av olika administrativa gränshinder.

Annika Hirvonen Falk (MP)

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)