Förbud mot delfinarier

Motion 2018/19:335 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov istället för delfinernas. Det innebär bland annat att delfinerna har dåliga förutsättningar att kunna leva och uttrycka sitt naturliga beteende, främst på grund av de små ytorna som delfinarier innebär. Delfiner kan i frihet dyka hundratals meter djupt och de kan röra sig tiotals mil under samma dag. Delfinarierna innebär inte bara problem för delfinerna på grund av dålig yta att röra sig på, det innebär även ökad stress då dessa intelligenta djur är mycket känsliga för höga ljud, vilket blir extra känsligt i små bassänger med många, ofta högljudda besökare. Med delfinarier riskerar man således även att gynna en fruktans­värd delfinmarknad som länge pågått runt om i världen. Inte minst i dokumentären The Cove, kan tittare se hur världens största leverantör av delfiner arbetar när de fångar in vilda delfiner för försäljning till omvärlden. I dokumentären får man reda på hur fredliga och intelligenta delfiner verkligen är, som sysslar med sociala interaktioner och känner starka släktband till varandra. I delfinarier tvingas delfinerna blandas med varandra, vilket helt och hållet förändrar deras naturliga förhållanden.

Djur ska skyddas mot onödigt lidande och ges rätt till naturligt beteende enligt Sveriges djurskyddslagstiftning. Med en sådan text bör bland annat delfinarier och andra tortyrliknande omständigheter för djur förbjudas i likhet med många andra länder. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att lagstifta emot förekomsten av delfinarier i Sverige.

Markus Wiechel (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Granskad: 2018-11-14 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)