Attefallshus

Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för attefallshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En bygglovsfri friggebod får ha en total byggnadsyta på max 15 m2. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sam­manlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m2. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska även vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Attefallshusen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Byggnadsarean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter. Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns (Göteborg), annars krävs tillstånd från grannen. Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov. Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten. Förslag ligger på bordet att öka ytan till 30 kvadratmeter vilket troligtvis kommer öka intresset att bygga attefallshus, men jag tror att många drar sig för att söka bygganmälan.

Jag ser problematiken gällande en ungdom som gått ur skolan och fått sitt första jobb, skaffat en partner och vill flytta till ett gemensamt boende för att bygga en framtid tillsamman. Om inte någon av deras föräldrar placerat dem i bostadskö från tidig ålder eller valt att bospara åt barnen ser det ut som att de måste flytta in hos någon av föräldrarna om de vill bo tillsammans. Det råder stor bostadsbrist av hyresrätter i många kommuner, priser på bostadsrätter och hus är skyhöga. Banken kräver 15 % i eget kapital för att få lån till en fastighet. En bostad på 1,5 miljoner kräver därmed 225 000 kr i eget kapital, vilket tar lång tid att spara ihop.

Attefallshus är en bra lösning för att kunna avhjälpa en del av bostadsbristen som finns i stora delar av landet. Attefallshuset kan vara en bra första bostad för ett ungt par som vill bo tillsammans. Tyvärr har inte byggandet av dessa hus blivit lika omfattande som man först önskat. Att bygga en friggebod är enkelt regelmässigt och det borde vara lika enkla regler för att bygga ett attefallshus. Det krävs inget bygglov när man bygger attefallshus men man måste skicka in en bygganmälan, en anmälan som är liknande ett bygglov men med lägre kostnader. Genom regelförenklingar kan man få igång byggandet av fler attefallshus, och fler ungdomar har därmed möjligheten att få sitt första hem. Småhusen är också perfekta till studenter som har svårt att få tag i studentbostäder.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)