Underlätta UF-företagande

Motion 2018/19:2878 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de skattemässiga förutsättningarna för UF-företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagen utgör motorn i Sveriges ekonomi. För Sveriges framtida tillväxt är det avgörande att vi har företag som tar risker och prövar nya idéer. För att detta ska kunna förverkligas behöver trösklarna till att starta företag sänkas. Kännedomen om hur man startar och driver företag måste öka.

Ung Företagsamhet (UF) är här ett utmärkt verktyg för att främja kreativitet och entreprenörskap, men framför allt underlättar det att gå från att ha en idé till att förverkliga den. Forskning kring UF-företagande tyder på att de som provar på det i större utsträckning senare i livet startar eget företag och får högre löner än jämförbara elever som inte startat UF-företag. Att elever utbildas i entreprenörskap har därmed ett stort samhälleligt intresse. Idag erbjuds inte alla elever möjligheten att starta ett UF-företag. Vi menar att många fler borde få denna möjlighet. Detta är särskilt viktigt för socioekonomiskt svaga grupper för vilka trösklarna till att starta företag är särskilt höga. I dag måste elever som läst Ung Företagsamhet avveckla sina företag vid kursens slut. Detta riskerar de värden som ungdomarna byggt upp under sitt UF-företagande och innebär ett avbräck för de ungdomar som vill ta sitt entreprenörskap till en ny nivå med Fskattsedel. Eftersom UF-företag inte kan använda Fskatt försvåras kraftigt möjlig­heten att sälja tjänster genom UF-företaget.

Skatteverket bör få i uppdrag att se över möjligheten till en snabb övergång från
UF-regelverk till Fskattsedel samt förutsättningarna för att sälja tjänster för UF-företag. I dag är de skattemässiga villkoren för att sälja tjänster genom UF-företaget opropor­tionerligt krångliga. I många fall måste köparen lämna kontrolluppgifter och betala avgifter för en tjänst. Även här behöver förutsättningarna för att driva UF-företag utredas i syfte att förenkla villkoren för att sälja tjänster.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)