Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en strategi för hur vi ska agera om den afrikanska svinpesten kommer till Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste ytterligare förbereda sig på om den afrikanska svinpesten skulle komma till vårt land. Det bör också övervägas att vidareutveckla vår strategi för hur vi ska hantera ett eventuellt utbrott av svinpest i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)