Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över femårslicensen vid sportskytte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Innan någon blir beviljad en vapenlicens för ett vapen avsett för sportskytte krävs en utbildning med godkända prov, krav på godkänd förvaring, intyg från en skytteförening och slutligen gör polisen en bedömning om personens lämplighet för att få licens. För att skytten sedan ska få behålla sin licens ställs även krav på att han eller hon ska vara aktiv.

Idag behövs vart femte år en förnyelse av vapenlicenser för varje enskilt vapen avsett för sportskytte. Det bör göras en översyn av denna femårslicens i syfte att underlätta och eventuellt ta bort den för sportskyttar och därmed också minska arbetet för polisen.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)