Hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbrukare och de gröna näringarna är nyckeln i vårt samhälle som varje dag producerar den mat vi ska äta. Men på många håll tvingas lantbrukare och landsbygds­företagare att leva i rädsla för om deras företag kan leva vidare eller inte. Detta för att en allt växande skara av djurrättsaktivister blir aggressivare och förstör för och terroriserar lantbrukare. Sverige har hög kompetens när det gäller djur och hur de ska tas om hand, och en hel näring och yrkesgrupp ska inte behöva utstå detta hat och de övergrepp som dessa människor utsätter dem för. Det kan finnas fall där djur far illa, det har det alltid funnits och kommer alltid att finnas, och där kommer myndigheterna in och kan ta hand om både djuren och om kanske lantbrukaren som behöver stöd och hjälp.

I tider där vi pratar om ökad försörjningsgrad och produktion i Sverige så får inte den här typen av människor som bara vill förstöra stå i vägen för svensk livsmedels­produktion. Dessa handlingar bör ses som ett allvarligt kriminellt brott och straffen för dessa ska öka. Regeringen bör därför snarast tillsätta en snabbutredning för att se över hur straffskalan för dessa brott ska se ut. Regeringen bör också se till att polisen blir än mer uppdaterade på dessa brott och bör också se på möjligheten att införa en särskild avdelning som enbart jobbar med dessa brott och utredningar.

Mikael Larsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)