Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren

Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett avskaffande av kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungefär en halv miljon människor är aktiva företagare i Sverige. För många av dessa företagare är detta bara inte ett arbete utan det är också en livsstil där man är engagerad i sitt livsverk dygnet runt. Är man företagare är ofta hela familjen och ibland även övriga släkten engagerade i verksamheten och hjälper till när det behövs. I ett byråkrati­serat myndighetssverige blir detta ett problem. I myndighetssverige är man antingen arbetsgivare eller anställd och förståelsen för hur ett familjeföretag fungerar finns inte. Om man besöker familjeföretaget på vägen hem från skolan eller från sitt jobb och tar med sig soporna på vägen ut betraktas detta som arbete och man ska då tvingas skriva in sig i personalliggaren. Om detta inte är gjort kan man drabbas av dryga böter. Det är inte rimligt att lagstiftningen tolkas på detta sätt. De nya reglerna som gäller från den 1juli 2018 innebär att även företagare och deras familjemedlemmar som kan anses vara verksamma i företaget tvingas skriva in sig i personalliggaren.

Skatteverket ger olika besked beroende på vilken handläggare man pratar med och systemet orsakar en orimlig byråkrati utan att något blir bättre.

Syftet med reglerna är att minska skattefusk och skatteundandragande. Vid enkla misstag utan misstanke om bakomliggande fusk kan det kosta företagare upp till 25000 kronor per tillfälle. Kritiken mot de utvidgade kraven på personalliggare från företagar­håll har varit omfattande. De utvidgade kraven har lett till ökat krångel, svåra gräns­dragningar och är ytterligare ett hinder för att driva företagande utan att få avsedd effekt på skattefusk.

Därför bör kravet på att företagare och deras anhöriga ska skriva in sig i personal­liggaren avskaffas.

Peter Helander (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)