Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Skåne till provlän för gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan 2000 har den bidragit med över 30000 nya arbeten i hela landet, och inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Idag finns en växande näring som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare. Dessa entreprenörer är viktiga jobbskapare på framförallt mindre orter och landsbygden och viktiga företag inom besöksnäringen.

Redan idag finns ett antal mindre producenter av tex öl och vin som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård borde det vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag.

Det är viktigt med enkelt och lönsamt småföretagande och en levande landsbygd. Men det är också viktigt att värna folkhälsan och ha kvar Systembolaget. Våren 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande mot regeringen om att utreda en modell som kan kombinera gårdsförsäljning och fortsatt alkoholmonopol. För att hitta en fungerande modell bör vi testa att införa tidsbegränsad gårdsförsäljning i ett antal provlän runt om i landet, och Skåne bör vara ett av dessa provlän, för att kunna visa på att gårdsförsälj­ning fungerar och är förenligt med att ha kvar Systembolaget. Regionfullmäktige i Skåne har våren 2016 fattat beslut om att ansöka om att få bli försökslän, så låt Skåne ta täten för gårdsförsäljning av öl och vin, för fler jobb, en starkare besöksnäring och en levande landsbygd!

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)