Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge har tagit ett första steg mot gårdsförsäljning. Finland har ett system där gårds­försäljning kombineras med såväl ett statligt alkoholmonopol som EU-lagstiftning.

Sverige måste också våga prova gårdsförsäljning av öl och vin. Lokala bryggerier och vinproducenter är bekymrade över de regler som gäller i Sverige för försäljning av alkoholhaltiga drycker. Vi anser att Sverige måste göra det lättare för den gårdsbaserade småskaliga dryckesproduktionen.

Sveriges nordiska grannländer klarar av att kombinera gårdsförsäljning med både EU-medlemskap och en mycket strikt alkoholpolitik. Sverige har utrett frågan om gårdsförsäljning av öl och vin. Tiden är nu mogen att gå vidare med dessa förslag och det är rimligt att åtminstone genomföra en försöksverksamhet i delar av landet.

Allt fler turister väljer att komma till Sverige. Antalet övernattningar har ökat stadigt de senaste åren. Många besökare kommer till Sverige för att uppleva de smaker som finns i landets mat och dryck. Att också kunna besöka den gård där maten producerats eller där druvan vuxit och köpa med sig lite hem är för många en självklarhet. Särskilt när etiketten på förpackningen annars är enda kopplingen till produktens ursprung.

Centerpartiet har länge velat se möjligheter till gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. Som ett första steg vill vi införa det på prov i några av landets län,  förslagsvis i de delar av landet där både besöksnäringen och den lokala produktionen av öl och vin förekommer.

Om försöket faller väl ut, vilket vi har stora förhoppningar om att det ska göra, anser vi tiden vara mogen att införa motsvarande möjlighet till gårdsförsäljning i hela landet.

Anders Åkesson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)