Lex Lotta-lagstiftning

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)

av Helena Vilhelmsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en lex Lotta-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld i nära relation är inte ett problem enbart för kvinnor, utan ett gigantiskt samhälls­problem. Förutom att det kostar nästan 20 kvinnor livet varje år, så har samhället en utgift på 5miljarder årligen. Tio procent av alla barn, nästan tre barn i varje klass i Sverige, lever i familjer där de utsätts för, eller bevittnar våld. Detta är verkligheten för 5000 barn och kvinnor i dagens Sverige som med samhällets goda minne och med skyddad identitet lever gömda undan sina tidigare män. Vi berövar dessa kvinnor och barn rätten till att bestämma över sina egna liv.

Vid flera fall då kvinnor mördats har det i undersökningarna efteråt framkommit att kvinnorna i tidiga skeden gjort ett eller flera försök att anmäla förövaren. Det bör därför ses som ett stort misslyckande av samhället att det dödliga våldet inte kunnat före­byggas. Jag föreslår därför att en lexLotta-lagstiftning instiftas där en lagskärpning för myndigheters samverkan stadgas samt att det tillsätts en haverikommission som granskar ärenden där kvinnor dödats av en närstående. En lexLotta-lagstiftning kan även innehålla skrivningar som gör att dessa typer av brott faller under allmänt åtal, vilket skulle innebära att en åklagare ska fortsätta en förundersökning trots att den brottsutsatta inte medverkar. Detta kan hjälpa många av de kvinnor som skräms till tystnad och drar tillbaka sina vittnesmål.

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)