Fossildrivna bilar

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C)

av Alireza Akhondi (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut försäljningen av nytillverkade fossildrivna bilar till 2030 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyligen föreslog danska regeringen att försäljning av nya bensin- och dieselbilar förbjuds från och med 2030. Ett tiotal andra länder har på olika sätt fört fram förslag om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar, bland annat Kina, Storbritannien, Indien och Frankrike. Även vårt grannland, en stor exportör av olja har vidtagit kraft­fulla åtgärder, däribland ett förbud från 2025, för att ta sitt ansvar för klimatet.

Införande av bonus–malus-system och årliga indexerade höjningar av bensin- och dieselpriser kommer att leda till en gradvis minskning av efterfrågan på bilar med förbränningsmotorer. Men det är inte tillräckligt om vi ska kunna nå de högt ställda målen för den klimatomställning som behöver göras.

För att påskynda övergången till bilar som enbart drivs med el, vätgas eller biobräns­len så bör Sverige deklarera att ingen nybilsförsäljning av fossildrivna bilar får ske från och med år 2030. En utfasning av försäljningen bör ske redan nu, så att aktörer på marknaden i god tid kan ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver också ta ett samtal grepp kring utbyggnad av den infrastruktur som behövs för att möjliggöra den här förändringen. Dels handlar det om att säkerställa att den fysiska infrastrukturen kommer på plats men även frågor kring det skattebortfall som en sådan utveckling kan leda till ska kunna kompenseras.

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)