Utred möjligheten att tillåta koscherslakt

Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillåta koscherslakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kosherslakt, alltså slakt i överensstämmelse med judisk sed, förbjöds i Sverige 1937 efter en debatt med antisemitiska förtecken. Sedan dess har förbudet stått fast, även om argumenten för ett förbud förändrats. Idag hävdas det ofta att kosherslakt inte skulle vara förenligt med svenska djurskyddslagar. Det är självklart en god ambition att värna djurvälfärden, men den praktiska effekten är skral, då den som vill följa judisk sed i sin kosthållning tvingas importera kött från grannländer som tillåter kosherslakt. Följden blir att importen sker från länder med sämre djurhållning och djurskyddsregler. Det är olyckligt, att man håller kosher bör inte vara ett hinder för att kunna köpa svenskt kvalitetskött.

Det kvarstår också den olyckliga följden att det kan uppfattas som en markering att Sverige är ett land som är svårt att leva i för den som följer judisk sed. I en tid när antisemitismen tyvärr vinner mark bör vi som lagstiftare sända den rakt motsatta signalen: att Sverige ska vara ett land där det är tryggt och enkelt att leva som jude, oavsett om du håller kosher eller inte.

Med anledning av ovanstående bör regeringen utreda möjligheterna att tillåta kosherslakt i Sverige.

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare