Översyn av studiestartsstödet för integration

Motion 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av studiestartsstödet och studiemedelssystemet för att stärka integrationen och påskynda invandrade kvinnors tillträde till utbildning och jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnor som invandrar till Sverige från länder med bara grundläggande utbildning riskerar att få mycket svårt att komma in på vår arbetsmarknad. De kan den första tiden efter att de fått klart att de kan stanna i Sverige bli hemma med barn. Det riskerar att bli början till ett långt utanförskap. Det kan bära emot att gå in i utbildningar. Folkhög­skolor kan bli skillnaden mellan att vara kvar i ett utanförskap eller få ett arbete. Folkhögskolor har en profilerad utbildningsverksamhet men också en allmän kurs som ger grundläggande gymnasiebehörighet och därmed möjligheter att komma vidare. De satsningar som gjorts i utanförskapsområden som Rosengård i Malmö och Hovsjö i Södertälje visar vägen. Där har man valt att medvetet etablera sig i områden där behovet av bildning och utbildning är stort, allt för att minska trösklarna för viktiga målgrupper.

Tyvärr riskerar särskilt kvinnorna att fastna i bidragsfällan. Om hon varit hemma medan barnen varit små och haft försörjningsstöd blir det svårt att klara en övergång till studier, då elevens enda möjlighet kan bli försörjning via studiebidrag/lån om studie­startsstödet inte räcker. Studiestödssystemet ger idag i praktiken studielån/bidrag för studier under två terminer för grundskola, om du har fullgjort grundskolan i ett annat land. För gymnasienivå får man fyra terminers studiestöd om man läst tre år på gymnasiet i annat land. I det fall du får tillgång till studiestartsstödet så gäller det för 50 veckor. För grundskolan blir detta dock alltför kort tid för att klara särskilt språken, svenska och engelska. För gymnasiet saknas inte sällan behörighet i de flesta ämnen vilket innebär att man inte hinner bli färdig på den utsatta tiden med behörighet att gå vidare till högre studier. Då studiestödet inte går att kombinera med försörjningsstöd tvingas många kvinnor av försörjningsskäl avbryta studierna och blir då fast i ett utanförskap, utan utbildning och arbete. Här behövs en ökad flexibilitet och en översyn av systemet för att förbättra integrationen. Det är viktigt att ta vara på inte minst kvinnor som vill få förutsättningar att försörja sig själva och bidra till samhället istället för att riskera att fastna i bidragsberoende.

Utskottet har inte bedömt att det finns behov av översyn men borde inte minst med tanke på vikten av att korta ned tiden innan en nyanländ kommer i arbete ta denna fråga på allvar. Det handlar om att främja att människor kommer i jobb och utbildning för att bidra till att utveckla Sverige, att minska riskerna för utanförskap, inte minst för kvinnor.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)