Tillhandahållande av nikotinläkemedel

Motion 2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP)

av Jonas Eriksson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på att försäljningsställen av tobaksvaror till konsument också tillhandahåller nikotinläkemedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningsställen av tobaksvaror till konsument ska tillhandahålla information om vart konsumenten kan vända sig för råd och stöd för att bli fri från bruk av tobaksprodukter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2017 kan man läsa att ca1 av 10 medborgare röker dagligen. Den åldersgrupp som röker mest är de över 45 år. De flesta börjar röka som yngre, men alla, oavsett ålder, tjänar ur ett hälsoperspektiv på att sluta röka.

Vanan och framför allt nikotinet i tobak skapar ett starkt beroende som kan vara mycket svårt att bryta. Några kan sluta tvärt, andra behöver trappa ner eller ta hjälp av nikotinläkemedel. De som tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter bör också hjälpa nyttjare av tobak att bryta sitt beroende. Jag föreslår därför att det ska ställas krav på varje försäljningsställe av tobaksvaror att väl synligt tillhandahålla nikotinläkemedel och hänvisning om vart man kan vända sig för råd och stöd för att bli fri från bruk av tobaksprodukter.

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)