Underlätta för personalägda företag

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för personal att köpa aktier i det företag de jobbar för och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk ekonomi och den svenska landsbygden skulle tjäna på att personalen i företag lättare ska kunna ta över sina företag vid generationsskiften. Nu är det dags att titta på andra länder för att hitta modeller för att underlätta en sådan lagstiftning.

Sverige har en utmaning i form av åldrande företagare som inte alltid har naturliga efterträdare som ägare för deras verksamhet. Denna utmaning är som tydligast på landsbygden, där det ibland helt saknas köpare. En tredjedel av alla företagare i Sverige som står inför pension tror själva att deras företag kommer att läggas ned, enligt en undersökning av Företagarna. Även OECD och Småföretagarnas Riksförbund har varnat för denna negativa trend i det svenska företagandet.

Det finns dock lösningar. I flera olika europeiska länder har man löst det genom olika modeller för att de anställda på företaget ska ha möjlighet att förvärva företaget utan att personligen belåna sig. USA har den kanske mest ambitiösa modellen för detta, Employee Stock Ownership Plans (ESOP), som används av 6700 företag. I de flesta av dessa företag ägs en majoritet av aktierna av personalen.

För att klara generationsskiften i svenska företag och för att skapa långsiktigt värdeskapande i den svenska ekonomin är det angeläget att vi också tittar på modeller för att underlätta för personalen att köpa aktier i det företag de jobbar för.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)