Erbjud HPV-vaccin även till unga män

Motion 2018/19:2010 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda HPV-vaccin även till unga män på samma villkor som till unga kvinnor inom ramen för högkostnadsskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som genom cellförändringar kan leda till livmoderhalscancer samt cancer i ändtarmen. Sedan ett par år tillbaka erbjuds unga flickor gratis HPV-vaccinering. HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för unga kvinnor.

För män finns dock inte idag någon möjlighet till gratis vaccinering med HPV-vaccin. HPV-vaccin ingår inte ens i högkostnadsskyddet för män och är således något som man tvingas betala fullpris för, medan kvinnor inte behöver det.

Livmoderhalscancer drabbar av naturliga skäl kvinnor, och att HPV-vaccin därmed ingår i högkostnadsskyddet för unga kvinnor är fullt rimligt. Däremot är det ett problem att män inte får samma möjlighet. Främst cancer i ändtarmen som orsakas av HPV är vanligt bland män som har sex med andra män. Att ge dessa samma möjlighet som kvinnor att vaccinera sig mot HPV skulle ha en skyddseffekt som är önskad.

Men detta bör ändras så att unga män också inkluderas i vaccinationsprogrammet. Särskilt eftersom Folkhälsomyndigheten i sin utredning från juli 2017 bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Med anledning av vad som anförs i motionen föreslår jag riksdagen att se över möjligheten att erbjuda HPV-vaccin även till unga män på samma villkor som till unga kvinnor inom ramen för högkostnadsskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)