Samordningsnummer till asylsökande

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S)

av Marlene Burwick (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer införs för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunerna har ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända. För att underlätta arbetet bör ett samordningsnummer införas för alla asylsökande, precis som föreslås i mottagandeutredningen. I brist på samordningsnummer använder till exempel Uppsala kommun dossiernummer som är Migrationsverkets aktnumrering tillsammans med ett tillfälligt personnummer. Dossiernummer säger inget om ålder och kön, därför är samordningsnummer effektivare.

Ett samordningsnummer har samma format som ett personnummer och det ger mer information om personen. Det är oerhört viktigt med ett unikt id och är något som den asylsökande behöver ha i mötet med det offentliga Sverige.

En statlig myndighet bör utses som ansvarig för utfärdandet av identifikationer till asylsökande.

Marlene Burwick (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)