Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra samordningsnummer till en rättighet för utländska medborgare och underlätta för dem att öppna bankkonto i en svensk bank och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har på senare år uppmärksammats att utländska medborgare som är i Sverige har stora problem att få ett samordningsnummer. Samordningsnummer är till för de personer som vistas i Sverige, men inte har ett personnummer. Från myndigheterna har det ställts krav på arbetsgivarintyg för att få ett samordningsnummer. Det är Skatte­verket som utfärdar samordningsnummer efter begäran från andra myndigheter. Men det är väldigt svårt för en person att få ett jobb utan ett samordningsnummer. Det hela har blivit ett slags moment 22.

Utländska medborgare har också svårt att öppna ett bankkonto i en svensk bank vilket blir ett hinder för anställning eftersom arbetsgivarna behöver kunna betala ut lönen till ett bankkonto. Detta måste förändras. Därför bör utländska medborgare ges rätt att ansöka om att få ett samordningsnummer samt att det bör underlättas för dem att öppna bankkonto i en svensk bank.

Genom att göra samordningsnummer till en rättighet skapas möjlighet för fler människor att försörja sig och vi kommer bort från det moment 22 som nu gäller. Därför bör regeringen undersöka möjligheterna till förändringar enligt denna motions intention.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)