Licenskravet på mynningsladdare

Motion 2018/19:1876 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort licenskravet på alla mynningsladdare oavsett när de är tillverkade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vapen tillverkade före 1890 som inte har enhetspatron, i huvudsak mynningsladdare och kammarladdare, är idag licensbefriade. Men intresset för att skjuta med mynnings­laddare är stort och vissa vill kunna köpa nya mynningsladdare för att använda för sin hobby. Idag krävs det licens på ett sådant vapen som är mynningsladdat och tillverkat efter 1890. Det innebär att det är ytterligare ett ärende för polisen att hantera, vilket både kräver personaltid och innebär kostnader för polisen. För att underlätta detta borde man därför ta bort licensplikten även för mynningsladdare som är tillverkade efter 1890.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)