Tillämpningen av EU-bestämmelser

Motion 2018/19:1848 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska myndigheters tillämpning av olika EU-bestämmelser bör genomlysas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av de mest lojala länderna i EU. Vi är duktiga på att följa olika EU-direktiv och föreskrifter, både genom att ta in dem i vår lagstiftning och genom att tillämpa reglerna hos våra myndigheter.

Tyvärr upplever många att vi är väl nitiska. Emellanåt finns misstanke att svenska politiker och myndigheter tar lite extra höjd i sina beslut för att ha viss marginal till EU:s bestämmelser. Detta kan medföra att reglerna tillämpas hårdare mot svenska företag och hushåll än i andra EU-länder. I en förlängning skadar det den svenska konkurrensen för våra företag och skapar ett onödigt krångel för svenska folket.

Sverige har nu varit medlem i EU under många år och många EU-regler har införlivats i vår lagstiftning och i myndigheternas regelverk. Det är dags att tillsätta en oberoende kommission som granskar hur EU:s regler tillämpas i Sverige, i allt från lagstiftning och föreskrifter till praktisk tillämpning vid myndigheternas kontakt med medborgare och företag.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)