Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2018/19:1837 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öppna för möjligheten att driva alternativa arbetsförmedlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag har Arbetsförmedlingen i praktiken monopol på skattefinansierade arbetsförmed­lingstjänster. Samtidigt finns ett stort antal andra aktörer som är specialister på olika delar av arbetsmarknaden. Det kan vara fackliga organisationer, näringslivsorganisa­tioner, ideella föreningar, bemanningsföretag eller utbildningsföretag.

Nischade aktörer skulle kunna ge god service till personer med viss utbildnings­bakgrund, viss yrkeskunskap, viss ålder eller etnisk bakgrund eller specialisera sig på vissa branscher. Detta skulle kunna underlätta för företagen att rekrytera rätt personer.

Det vore värdefullt att låta några alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar verka sida vid sida med den vanliga Arbetsförmedlingen, för att sedan utvärdera resultatet och se om det leder till fler förmedlade jobb. Någon form av försöksverksam­het skulle därför vara av värde.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)