Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning

Motion 2018/19:1835 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över myndigheternas regleringsbrev i syfte att myndigheter ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte åt politisk opinionsbildning, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det inte helt ovanligt att svenska myndigheter, vid sidan av sitt huvuduppdrag, även ägnar sig åt opinionsbildning. Inte sällan för att motivera sin egen existens.

En myndighets uppgift är att utföra de samhällsuppgifter som beslutats av riksdag och regering. Självklart kan detta innefatta att sprida kunskap om myndighetens verksamhet eller om gällande regelverk, men ren opinionsbildning i form av att marknadsföra en åsikt eller rent av en politisk ståndpunkt ligger rimligen utanför myndigheternas verksamhet och hotar förtroendet för myndigheternas opartiskhet.

Det bör i lag föreskrivas att myndigheterna inte får ägna sig åt opinionsbildning.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)