Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att avskaffa Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämställdhetsmyndigheten inrättades föregående mandatperiod. Det är en onödig myndighet. Sverige har nämligen redan en myndighet som arbetar med jämställdhets­frågor, Diskrimineringsombudsmannen. Detta var en myndighet som tillskapades under Alliansen 2008 genom en sammanslagning av ett antal olika diskrimineringsmyndig­heter, inklusive dåvarande Jämo – Jämställdhetsombudsmannen. Jämställdhetsmyndig­heten bör därför avskaffas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)